CELE KSZTAŁCENIA

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami metodologii badań empirycznych w  naukach społecznych.