List of active policies

Name Type User consent
Polityka RODO Privacy policy All users
Regulamin strony Site policy All users

Summary

Zasady RODO


Full policy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów na studia i studentów jest Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wsepinm.edu.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. dane osobowe studenta/wykładowcy przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 5. każdy student/wykładowca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 6. Student/wykładowca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa


Summary

Regulamin strony Moodle publikowanej pod adresem: e.wseip.edu.pl


Full policy

 1. System informatyczny Moodle jest wykorzystywany do wspierania procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w ramach działalności Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk  Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
 2. Osoba posiadająca konto w systemie Moodle WSEPINM w Kielcach nazywana jest Użytkownikiem.
 3. Uprawnienia do prowadzenie i tworzenia nowych kursów w moodle mają użytkownicy nazywani Prowadzącymi. 
 4. Wyznaczony przez WSEPINM w Kielcach pracownik nazywany Administratorem będzie sprawował nadzór techniczny oraz będzie mógł w razie niestosowania się do regulaminu zablokować konto.
 5. Administrator w razie potrzeby ma prawo zgłosić udokumentowany przykład naruszenia regulaminu Moodle do Komisji Dyscyplinarnej WSEPINM w Kielcach.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi prawdziwymi danymi osobowymi.
  Użytkownik powinien wpisać prawdziwy i działający adres swojej poczty elektronicznej.
  Imię i nazwisko są osobnymi i niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "login" POWINIEN być różny od tych danych. 
  Zdjęcie (czyli mały obrazek, który pojawia się przy wiadomościach użytkownika) nie może być animacją, zdjęcie to nie może zawierać treści łamiących zasady etyki (dla przypomnienia art. 141 Kodeksu Wykroczeń). 
  Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgoda na wykorzystanie danych osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Moodle przez prowadzącego i administratora.
 7. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępnienie konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim powoduje zablokowanie konta.
 8. Uprawnienia opisane w punkcie 3 regulaminu przyznaje Administrator
 9. W systemie Moodle WSEPINM wolno zamieszczać tylko te materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie. W przypadku zamieszczania całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda.
 10. W wypowiedziach w systemie Moodle WSEPINM nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (dla przypomnienia art. 141 Kodeksu Wykroczeń). 
 11. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego lub administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem lub przebiegiem studiów.
 12. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy oraz powiadomieniem władz wydziału.
 13. Regulamin użytkownika może być modyfikowany po każdym zakończonym semestrze.
 14. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: technicznych, świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.