Podstawowe wiadomości na temat sieci komputerowych. Konfiguracja sieci w SO Windows. Przeglądarki internetowe. Usługi Google. Live.com. FTP. Skype. Portale społecznościowe. 

Wstęp do programowania.

Metody i języki programowania.

HTML, JavaScript, CSS

PHP