Medycyna katastrof
Mariusz Goniewicz

Medycyna katastrof

Medycyna katastrof to nauka o planowaniu, organizacji i zaopatrzeniu medycznym oraz taktyce ratowniczej i terapii w masowym  zdarzeniu (napływie dużej liczby poszkodowanych) przy użyciu ograniczonych sił i środków i przy konieczności stosowania segregacji medycznej.

Głównym celem medycyny katastrof jest ratowanie zdrowia i życia ludzi w warunkach wykraczających poza możliwości codziennej opieki medycznej.


Podstawy intensywnej terapii
Iryna Hotko

Podstawy intensywnej terapii

Cele kształcenia

Zapoznanie z podstawami zagadanień z zakresu:

Ostrej niewydolności oddechowej – podział, patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie, leczenie

Wentylacji mechanicznej – metody, monitorowanie

Wstrząsu – patogeneza, leczenie

Stanów nieprzytomności – wywiad, skala Glasgow, przyczyny , postępowanie