dr Grażyna Wiraszka, mgr Przemysław Szczepańczyk, mgr Alicja Gołdzińska, mgr Elżbieta Rębiś