dr Grażyna Wiraszka, mgr Przemysław Szczepańczyk, mgr Alicja Gołdzińska, mgr Elżbieta Rębiś

WSEiP wspólnie z TUJA Zeitarbeit GmbH proponują przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie w klinikach i szpitalach we Frankfurcie nad Menem i okolicy. W kursach mogą uczestniczyć studenci oraz pracujące pielęgniarki. Szczegółowych informacji udziela Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEiP (I piętro).

W kwietniu 2013 r. grupa studentów i pracowników naszej uczelni oraz uczestników kursu dla pielęgniarek odbyła kilkudniowy rekonesans, mający na celu zapoznanie się z warunkami pracy oferowanej polskim pielęgniarkom. Spotkaliśmy się także z koleżankami i kolegą, którzy podjęli pracę we Frankfurcie 2 - 3 miesiące wcześniej.