Obsługa informatyczna kadr - Excel
Kamil Kulma

Obsługa informatyczna kadr - Excel

Kurs dotyczy praktycznych zagadnień wykorzystania możliwości współczesnych arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu zasobami kadrowymi.