Organizacja i zarządzanie jakością usług medycznych
Ewa Piechota

Organizacja i zarządzanie jakością usług medycznych

Sektor ochrony zdrowia należy do tych gałęzi gospodarki, w których jakość jest czynnikiem krytycznym, każdy błąd może spowodować  tragedię konkretnej osoby. Dlatego też tak istotnym jest, aby zakłady opieki zdrowotnej traktowały proces podnoszenia jakości priorytetowo. W ostatnich latach coraz więcej placówek medycznych  podejmuje działania na rzecz wdrażania narzędzi zarządzania jakością. Próbując „opanować” coraz to nowe obszary organizacji, kolejno wprowadzają różnorodne instrumenty zarządzania jakością.

Każdy z nas wie, co to jest jakość ale znalezienie ogólnej jednej definicji dla tego pojęcia, która mogłaby zadowolić wszystkich zainteresowanych, jest niemożliwe.  Istnieje duża różnorodność rozumienia i definiowania pojęcia jakości. Na załączonych slajdach  przedstawiono różne definicje i teorie podejścia do jakości. Wykładowca stara się odpowiedzieć na pytanie:  czy  słowo „jakość” nie jest tylko pustym sloganem czy modnym chwytem marketingowym, a także jakie są przesłanki,  dla których warto zajmować się zagadnieniem jakości  w ochronie zdrowia.


Marketing usług medycznych
Ewa Piechota

Marketing usług medycznych

Pojęcie „marketing” nie jest jednoznaczne, posiada  wiele aspektów, ujęć i definicji naukowych.

Koncepcja marketingowego zarządzania placówkami medycznymi zakłada, że w centrum zainteresowania jest pacjent. To jego potrzeby decydują o tym, na ile skutecznie dany podmiot medyczny może budować swoją pozycję rynkową.  W odniesieniu do sfery zdrowia mamy do czynienia z funkcjonowaniem podmiotów zarówno publicznych  jak i niepublicznych, co ma wpływ na zakres stosowanych narzędzi marketingowych, a tym samym na możliwość wykorzystania wiedzy o zachowaniach pacjentów. 

Wykładowca stara się przedstawić wiedzę o zachowaniach pacjentów w celu  zastosowania jej  do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi.