Celem kształcenia z przedmiotu Ekonomia matematyczna jest przyzwyczajanie studentów do formułowania problemów ekonomicznych w języku matematycznym; ukazanie nowych możliwości interpretacyjnych znanych teorii ekonomicznych a także wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania ekonomicznych problemów decyzyjnych – w szczególności rachunku marginalnego.