Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z anatomią prawidłową człowieka oraz przygotowanie studenta do interpretowania zjawisk dotyczących morfologii i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych, centralnego układu nerwowego, a także zaopatrujących je naczyń i nerwów, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.