Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z budową i specyficznymi własnościami biocząsteczek oraz z ich funkcją jaką pełnią w organizmach żywych.