Cele  kształcenia:

1.Kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce

2. Uświadomienie znaczenia genetyki dla rozwoju medycyny

3. Kształtowanie samodzielnego doboru materiałów źródłowych w celu przedstawienia określonego tematu.