Topic outline

  • Język angielski dla studentów informatyki

    Kurs zawodowego języka angielskiego dla studentów informatyki został wykonany przez kadrę i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie udostępniony studentom wszystkich polskich uczelni. Może stanowić zarówno materiał wspomagający naukę z lektorem, jak i materiał do nauki własnej.

    Kurs uzyskał najwyższe unijne wyróżnienie w zakresie nauczania języków obcych - "European Language Label" (Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych").