Zajęcia
na tej stronie odbywały się do 25 lutego 2023. Zapraszamy studentów i
wykładowców na nową platformę e-learnigową pod adresem: moodle.lipinski.edu.pl