Konto studenta

Informacje ogólne

Konto studenta jest ważne w okresie studiów i nie jest likwidowane po ich zakończeniu, tak więc niektóre usługi internetowe WSEPiNM są dostępne również po otrzymaniu dyplomu.

Zakładanie konta

Konto zakładamy na stronie https://euczelnia.wseip.edu.pl/konto/nowe.html
Aby wygenerować konto należy posiadać konto e-mail, podać numer albumu oraz PESEL. Po wygenerowaniu hasła system przysyła je na podany e-mail.
Zmiana hasła jest wymagana co 30 dni (ustawa o ochronie danych osobowych).

W razie problemów z kontem prosimy o kontakt osobisty z pracownikami dziekanatu WSEPiNM.

Odzyskiwanie hasła

Hasło można odzyskać na stronie https://euczelnia.wseip.edu.pl/site/login.html

Po wypełnieniu formularza system przyśle nowe hasło na email.

Wykorzystanie konta

Konto studenta umożliwia dostęp do:

  1. systemu informacji euczelnia https://euczelnia.wseip.edu.pl
  2. G-sutie - usługi google dla domeny g.wseip.edu.pl
  3. sieci internet przez wifi w ramach porozumienia eduroam
  4. serwisów elearningu WSEPiNM: e.wseip.edu.pl

Problemy z kontem

W razie problemów z kontem prosimy o kontakt z dziekanatem WSEPiNM.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 17 listopada 2017, 11:43