Poczta na serwerze wseip.edu.pl / wsepinm.edu.pl

Serwery pocztowe

WSEPINM posiada dwa serwery poczty:

 1. Dla pracowników: wseip.edu.pl dla domen: wseip.edu.pl, wsepinm.edu.pl, ksp.edu.pl
 2. Dla studentów i pracowników: g.wseip.edu.pl dla domeny g.wseip.edu.pl - usługa Google G-Suite

Serwer wseip.edu.pl

Zasady korzystania z serwera:
 1. Konto pocztowe na serwerze wseip.edu.pl zakłada administrator serwera na prośbę pracownika
 2. Pocztę można odbierać/wysyłać przez program Mozilla Thunderbird. Adresy serwera SMTP, POP3, IMAP to: wseip.edu.pl. Wszystkie usługi są szyfrowane przez TLS lub SSL
 3. Pocztę można odbierać przez "stronę". Adres strony internetowej: https://wseip.edu.pl/poczta/
 4. Adresy email są nadawane według wzoru: imie.nazwisko@wseip.edu.pl, np: marcin.misiak@wseip.edu.pl
 5. Serwer stosuje filtry antyspamowe. Jeśli na naszą pocztę nie przychodzi dany email należy skontaktować się z administratorem serwera podając adres email i orientacyjny czas wysłania emaila.
 6. Administratorem serwera wseip.edu.pl jest Marcin Misiak ( marcin.misiak@wseip.edu.pl )

Urlop / wakacje

W celu skonfigurowania automatycznej odpowiedzi na przysłany email należny:

 1. przejść na stronę https://wseip.edu.pl/poczta/
 2. Zalogować się
 3. Przejść do Uwarstwienia -> Nieobecność. Podać temat i treść. Ustawić status na "włączone". Po powrocie z urlopu należy zmienić status na "wyłączone".
  Można również określić czas w którym jesteśmy nieobecni (Początek i koniec nieobecności)
 4. poczta
 5. W zakładce Ustawienie zaawansowane należy uzupełnić pole "moje adresy e-mail" przez naciśniecie przycisku obok pola:


  Jak widać w przykładzie podane są różne emaile dla jednego konta pocztowego (marci, marcin.misiak wseip. wsepinm.). Aby podać wszystkie  "możliwości" emaili należy uzupełnić "Tożsamości" przez dodanie kolejnych tożsamości "plusem"


 6.  


Serwer g.wseip.edu.pl

Konta na serwerze g.wseip.edu.pl są zakładane samodzielnie przez stronę euczelnia.wseip.edu.pl -> moje konto

Logowanie do konta odbywa się tak samo jak do gmail.com (www.google.pl -> zaloguj / dodaj konto)

Login i hasło jest takie same jak do euczelnia.wseip.edu.plOstatnia modyfikacja: piątek, 8 lutego 2019, 12:24