Jakie dane przygotować?

Jakie dane przygotować


Strona 1 - informacje podstawowe

 • Tytuł/stopień naukowy
 • Stanowisko
 • Tematyka Pracy Badawczej
 • Inne Informacje (uwagi, informacje nie zawarte w formularzu)

Strona 2

 • Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

Strona 3 - publikacje

 • Typ publikacji
 • liczba punktów - autorstwo
 • liczba punktów - redakcja
 • liczba punktów - rozdział
 • Opis publikacji
  • Afiliacja WSEPiNM
  • Autor/autorzy
  • Tytuł
  • W
  • Wydawnictwo
  • Miejsce Publikacji
  • Strona Od
  • Strona Do
  • ISBN/ISSN

Strona 4 - projekty

 • Rodzaj Projektu
 • Afiliacja WSEPiNM
 • Pełna Nazwa
 • Okres Realizacji
 • Wartość
 • Status Uczestnika

Strona 5 - Uczestnictwo czynne w konferencjach (sympozjach, seminariach) naukowych

 • Krajowa/Międzynarodowa
 • Nazwa Wydarzenia
 • Termin
 • Organizator
 • Tytuł Referatu
 • Rodzaj wydarzenia

Strona 6 - Działania i osiągnięciaOstatnia modyfikacja: piątek, 13 grudnia 2019, 10:20