Instrukacja dodawania/edycji arkusza dorobku naukowego

Procedura przesyłania arkusza dorobku naukowego

Przechodzimy na stronę euczelnia.wseip.edu.pl.  Po zalogowaniu wybieramy menu "Dorobek naukowy".

Na stronie 1 "Arkusz dorobku akademickiego - lista" pokazana jest lista przesłanych "arkuszy". Jeżeli nie przesłaliśmy jeszcze "arkusza" lista jest pusta (brak wyników).

Dodane "arkusze" możemy z tej strony edytować, drukować, podglądać.

Przyciski "Film instruktażowy" oraz "Jakie dane przygotować?" zawierają pomoc dla użytkownika. Przycisk "Pomoc -WOE" - przenosi nas do kursu "Wirtualne Otoczenie Edukacyjne"

Dodawanie arkusza

Aby dodać arkusz za nowy rok wybieramy zielony przycisk "+ Dodaj arkusz za nowy rok"

strona 1

Po kliknięciu w zielony przycisk "+ Dodaj arkusz za nowy rok" uzupełniamy formularz i klikamy "Zapisz i przejdź dalej"

strona 2

Dziedzina i dyscyplina naukowa

Wybieramy dyscyplinę naukową. Jeżeli prowadzimy badania w obrębie kilku dziedzin naukowych możemy w tym miejscu wybrać kilka dziedzin. Klikamy "zapisz i przejdź dalej"

Publikacje

Na następnej stronie wpisujemy publikacje. Po uzupełnieniu formularza w panelu "Dodaj publikację" klikamy zapisz. Na panelu "Lista publikacji w roku ..." pojawia się tabela z zapisanymi publikacjami.

Możemy dodać wiele publikacji. Jeśli w przesłanej informacji o publikacji jest błąd można go poprawić za pomocą ikony . Publikacje można też podglądać i usuwać.

Po upewnieniu się, ze na liście są wszystkie publikacje za dany rok możemy kliknąć "Następna strona (projekty)"


Projekty

- tu postępujemy tak samo jak w "Publikacje"

Uczestnictwo czynne w konferencjach (sympozjach, seminariach) naukowych

- tu postępujemy tak samo jak w "Publikacje"

Działania i osiągnięcia.

Działania i osiągnięcia podzielone są na 6 kategorii. Każda kategoria zawiera podkategorię. Klikając w Kategorię - np. "Działania na rzecz rozwoju dydaktyki WSEPiNM"  - pojawią się podkategorie.


Klikając w podkategorię - np. "Uruchomienie kierunku studiów" - wypełniamy wyskakujący formularz  i klikamy zapisz zmiany.

Kiedy na liście "Działania / osiągniecie" widzimy listę zapisanych osiągnięć możemy przejść do ostatniej strony "Podsumowanie|

Podsumowanie / wydruk

Na ostatnie stronie arkusza upewniamy się, że wszystkie dane są prawidłowe i jeśli tak jest klikamy "Prześlij arkusz do uczelni".

Jeżeli musimy poprawić dane przechodzimy do menu "Dorobek naukowy" i wybieramy ikonę edycja


 
 


Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 grudnia 2019, 13:59