Wypełnianie protokołów egzaminacyjnych

Wymagania techniczne

1. Zainstalowana przeglądarka internetowa w możliwie jak najnowszej wersji. Zalecamy Firefox w wersji 73 lub nowszy.

2. Dostęp do Internetu.

3. Sprzęt: zalecamy komputer stacjonarny lub laptop. Możliwe jest też wypełnianie protokołów za pomocą smartfona z systemem Android lun IOS.

Jak wypełnić protokół egzaminacyjny

1. Logujemy się na stronie euczelnia.wseip.edu.pl

2. Z menu wybieramy: Studenci->Protokoły egzaminacyjne3. Upewniamy się, że szukamy protokołów za dany semestr. Jeśli chcemy zmienić semestr, ustawiamy filtr "Semestr protokołu"  na dany semestr.

4. Klikamy przy danym protokole przycisk "Lista" .

5. Kolejny ekran pokazuje listę studentów na protokole egzaminacyjnym. 

A. Wpisywanie ocen "po kolei":

Aby wprowadzić oceny musimy w wierszu danego studenta w kolumnie "Oceny" odszukać termin (np. Termin Pierwszy) i uzupełnić datę oraz ocenę. Po zmianie wyświetlą się odpowiednie komunikaty


B. Wpisywanie masowe:

1 Klikamy przycisk "Ustaw daty i oceny wybranym studentom".

2 Wprowadzamy "Data ocen".

3 Klikamy checkbox w nagłówku tabeli, co daje nam zaznaczenie wszystkich pokazywanych studentów. System domyślnie pokazuje do 100 studentów na stronę. Jeśli nie widać wszystkich studentów, należy kliknąć przycisk "Pokaż wszystkich studentów". Możemy również wybrać do masowej operacji konkretnych studentów przez kliknięcie chexboxa przy danym studencie.

4. Aby ustawić datę uzyskania ocen, należy kliknąć zielony przycisk dla danego terminu. (1) oznacza Termin Pierwszy (2) -drugi (3)-trzeci.

5. Wprowadzamy "Ocena".

6. Aby wprowadzić oceny w wybranych terminach ich uzyskania, należy kliknąć niebieski przycisk dla danego terminu. (1) oznacza Termin Pierwszy (2) -drugi (3)-trzeci.

7. Po ustawianiu daty lub/i oceny masowo pojawiają się odpowiednie komunikaty i jeśli wszytko przebiegło prawidłowo, protokół odświeża się automatycznie - widzimy stan aktualny.

C. Wpisywanie daty i oceny dla pojedynczego studenta

1. Górny filtr pozwala odszukać studenta po nazwisku lub numerze albumu. Po wpisaniu nazwiska/numeru albumu i zatwierdzeniu przez "enter" na klawiaturze pojawi się lista z wyszukaną frazą. Np. wpisałem "Mar" - uzyskałem listę z 1 nazwiskiem.

2. Dla wybranych osób należy wprowadzić datę i ocenę w kolumnie konkretnego terminu zaliczenia. Po zmianie danych wyświetlą się odpowiednie komunikaty, wiersz odświeży się automatycznie.

6. Dokumentacja efektów kształcenia

W celu uzupełnienia metody weryfikacji efektów kształcenia należy kliknąć przycisk oraz uzupełnić tabelę (rysunek poniżej) przez kliknięcie odpowiednich checkboxów.


Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji w powyższej tabeli należy kliknąć przycisk "Zapisz zmiany".

Następnie należy przejść do protokołu za pomocą menu "ścieżki" klikając w "Protokół nr: ..." (rysunek powyżej)

7. Wydruk prtokołu i przekazanie do dziekanatu

Po zakończeniu wprowadzania ocen należny kliknąć przycisk . Protokół zostanie zablokowany (nie można zmieniać ocen). Otrzymamy plik PDF z wypełnionym protokołem ocen. Protokół należy wydrukować (plik PDF), podpisać  i złożyć w dziekanacie.

Protokół jest "zablokowany" - oznacza to informację dla pracowników dziekanatu, że protokół został wypełniony. Pracownicy dziekanatu zatwierdzają oceny i przepisują je do oficjalnej bazy danych uczelni jedynie z protokołów zablokowanych.

Możliwe jest też przekazanie protokołu ocen bez wydruku za pomocą przycisku: , Po kliknięciu blokujemy protokół oraz wysyłamy odpowiednią informację do pracownika dziekanatu.

8. Poprawa wydrukowanego protokołu

Po wydrukowaniu protokołu (punkt 6) na protokole pojawi się czerwony przycisk "Odblokuj".

Jeśli mamy dopisać/zmienić oceny, należy odblokować protokół przez kliknięcie przycisku "Odblokuj". Na odblokowanym protokole wprowadzamy dane tak jak to opisano w punkcie 5 (trzy możliwości 5.A, 5.B, 5.C).

Po zmianie ocen/dat w protokole należny poinformować dziekanat o dokonanych zmianach, w tym celu należy kliknąć przycisk  

Przycisk jest aktywny tylko kiedy protokół jest "odblokowany"
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 lipca 2020, 09:59