LEX przez IP w domu

Aby przeglądać zasoby LEX na stronie https://sip.lex.pl należy:

1. Ustawić serwer proxy w przeglądarce internetowej wg poniższej konfiguracji.

opis proxy

Na rysunku pokazany jest sposób wprowadzania serwera proxy w przeglądarce Firefox.

2. Po wprowadzaniu ustawień i zatwierdzeniu przez "OK" pojawia się okno logowania. Wprowadzamy tu nazwę użytkownika i hasło takie samo jak do euczelnia.wseip.edu.pl

3. UWAGA Po zakończeniu pracy z LEXem ustawiamy serwer proxy w przeglądarce na: "bez serwera proxy"Ostatnia modyfikacja: środa, 8 kwietnia 2020, 13:58