Kursy przeznaczone dla wykładowców WSEPiNM

Kurs ma na celu przybliżenie procedury tworzenia kursu.