Przedmioty w sem letnim 2020/21

Course image BHP w gospodarstwach rolnych 2020-2021-letni-bhp
2020/2021 semestr letni

BHP w gospodarstwach rolnych godzin: 16 nr: 4 semestr: 2020/2021 letni Typ grupy: Wykład

Kurs bezpieczeństwo i higiena pracy zawiera podstawowe informacje dotyczące przepisów prawa jakie obowiązują instytucję zajmującą się ubezpieczeniem społecznym grupy zawodowej - rolników, przedstawia dane statystyczne związane z wypadkowością w rolnictwie, określa główne przyczyny wypadków, występujące zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, podstawowe zasady bhp przy pracach w rolnictwie a także opisuje świadczenia wynikające z uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem jak również warunki rehabilitacji leczniczej osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy rolniczej.