Prawo wyznaniowe godzin: 12 nr: 10 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Wykład