Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - klinika godzin: 15 nr: 5 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Wykład