Organizacja pracy pielęgniarskiej godzin: 15 nr: 28 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Wykład