Doktryny polityczno-prawne godzin: 12 nr: 3 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Wykład