Ekonometria godzin: 10 nr: 6 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Wykład