Wnioskowanie statystyczne godzin: 30 nr: 1 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Wykład