Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - klinika godzin: 20 nr: 4 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Ćwiczenia