Zarządzanie w pielęgniarstwie godzin: 30 nr: 4 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Seminarium przed.