Socjologia kierowania godzin: 18 nr: 9 semestr: 2020/2021 zimowy Typ grupy: Konwersatorium