Podstawy zarządzania godzin: 6 nr: 2 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Konwersatorium