Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów godzin: 14 nr: 5 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Wykład