Sztuka retoryki godzin: 12 nr: 6 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Konwersatorium