Finanse godzin: 16 nr: 11 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Ćwiczenia