Socjologia godzin: 15 nr: 3 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Konwersatorium