Organizacja pracy pielęgniarskiej godzin: 25 nr: 29 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Ćwiczenia