Prawo karne wykonawcze godzin: 18 nr: 12 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Ćwiczenia