Prawo godzin: 20 nr: 12 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Konwersatorium