Podstawy zarządzania godzin: 16 nr: 13 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Ćwiczenia