Organizacja i zarządzanie godzin: 10 nr: 4 semestr: 2022/2023 zimowy Typ grupy: Ćwiczenia