Jak dołączyć do wykładu on-line w MS Teams

Po zalogowaniu się w aplikacji MS Teams, bądź wersji przeglądarkowej tej samej aplikacji na panelu bocznym wybieramy i klikamy zakładkę "Zespoły", a następnie w polu Dołącz do zespołu, wpisując kod, wpisujemy udostępniony nam przez Wykładowce kod zespołu:

Dołączanie do zespołu

Po zatwierdzeniu kodu i prośby o dostęp przez Wykładowce, zostajemy członkiem zespołu w którym będą odbywać się spotkania on-line z wykładowcom.

WAŻNE! - po przejściu na kanał zespołu, studenci nie rozpoczynają spotkań! Spotkania rozpoczyna tylko i wyłącznie Wykładowca! Na tablicy zespołu pojawi się stosowna informacją z przyciskiem "Dołącz teraz", kiedy wykładowca rozpocznie spotkanie i opublikuje je na osi czasu danego zespołu!

Niestosowanie się do powyższego zalecenia skutkuje tworzeniem dużej ilości spotkań w obrębie jednego zespołu co dezorientuje pozostałych studentów i utrudnia prowadzenie zajęć wykładowcom, gdyż wszystkie spotkania pokazują się jako aktualnie rozpoczęte w danym kanale.

__________________________________________

Można również dołączyć do spotkania, jeżeli wykładowca udostępnia studentom link, zamiast kodu w sposób opisany poniżej:

Po przejściu do kursu przedmiotowego, w którym odbywa się wykład on-line, odszukujemy informację zamieszczoną przez Prowadzącego dotyczącą spotkania on-line w trybie spotkania bądź linku do zespołu w jednej z aktywności w kursie, jak np. tutaj:

Przykład spotkanie on-line

Kolejno wybieramy link: "Join Microsoft Teams Meeting":

Join Microsoft Teams Meeting

Po kliknięciu wyświetli się nam okno z wyborem sposobu połączenia się: poprzez aplikację MS Teams lub bezpośrednio w przeglądarce przez aplikację sieciową:Wybór połączenia

Po wybraniu rodzaju, aplikacji, pokaże nam się panel odpowiadający za zalogowanie się do MS Teams:

Logowanie do MS Teams

Wpisujemy swój login, czyli nr albumu oraz Uczelnianą domenę Googl'a (czyli: @g.wseip.edu.pl), np. 31783@g.wseip.edu.pl:

Login MS Teams

Po wpisaniu loginu i hasła zostaniemy zapytani o zapamiętanie naszych danych logowania co spowoduje znaczne ograniczenie monitów z prośbą o kolejne zalogowanie się (sugerujemy zaznaczenie opcji - "Nie pokazuj ponownie" oraz wybranie przycisku "Tak"):

Zapamiętaj dane MS Teams

Po zalogowaniu się wyświetli nam się okno MS Teams z informacją, że prośba o dołączenie do zespołu została przekazana do Prowadzącego i czekamy na jego akceptację:

Prośba o dołączenie do zespołu

Po zaakceptowaniu przez Prowadzącego zostaniemy przeniesieniu do widoku zespołu MS Teams, w którym będziemy mogli dołączyć do trwającego bądź zaplanowanego spotkania i uczestniczyć w wykładzie on-line:

Dołączanie do wykładu

Po kliknięciu pod wykładem w fioletowy przycisk "Dołącz" zostaniemy przeniesieni do ekranu ustawień audio i wideo, gdzie możemy sprawdzić poprawność działania kamery jak i mikrofonu, kolejno klikamy w fioletowy przycisk "Dołącz teraz" i wchodzimy na wykład on-line:

Ustawienia audio-wideo

Ostatnia modyfikacja: sobota, 31 października 2020, 13:38