Ankietyzacja dotycząca jakości kształcenia oraz oceny całościowej WSEPiNM składa się z kilku etapów ankietowania:

 1. Ocena danych zajęć (internetowa)
 2. Ankieta po zakończonym semestrze (internetowa / rozdawana)
 3. Ankieta po zakończeniu studiów (rozdawana)

Ocena danych zajęć (internetowa)

Ankieta ta jest anonimowa.

W tej ankiecie oceniamy konkretne zajęcia. Aby dodać ocenę zajęć należy:

 1. Przejść do planu zajęć: https://euczelnia.wseip.edu.pl/plzaj, 
 2. Następnie wybrać plan oraz spotkanie.
 3. Pojawi się lista zajęć w danym okresie, np.:

 4. Przy zajęciach, które chcemy ocenić klikamy (oceń zajęcia)
 5. Pojawi się ekran oceny:
 6. Należy ustawić ocenę (gwizdki) w skali ocen (2-5).
  Uwagi są opcjonalne - można zostawić puste.
  Captcha - to obraz z tekstem, który należy przepisać do polna poniżej. Można zmienić obraz kiedy jest nieczytelny poprzez kliknięcie w obrazek.
 7. Klikamy zapisz. Jeżeli ocena została przesłana do uczelni pojawi się stosowny komunikat.


Ankieta po zakończonym semestrze

Ankieta ta jest anonimowa.

Aby wypełnić ankietę semestralną należy:

 1. Zalogować się na stronie euczelnia.wsiep.edu.pl.
 2. Przejść do menu Student -> ankietu
 3. Z listy ankiet wybrać ankietę za dany semestr, np: . Możliwe jest oddanie ankiety tylko za semestr "zamknięty" przez pracownika dziekanatu.
 4. Uzupełniamy ankietę uzupełniając pola z listą wyboru oraz oceniając w zakresie 5 kryteriów wykładowców przedmiotu w skali ocen od 2 do 5 (2 -niedostateczny, 5 - bardzo dobry)
 5. W części B ankiety oceniamy w sakli od 2 do 5 działy uczelni oraz odpowiadamy na dodatkowe pytania
 6. Klikamy . Jeżeli pojawią się błędy (komunikaty na czerwono) należy uzupełnić ankietę i wysłać jeszcze raz. Uwaga! Ponieważ ankieta jest anonimowa nie można jej poprawić po wysłaniu dlatego przed kliknięciem "wyślij" należy dokładnie sprawdzić czy wszystkie odpowiedzi są odpowiednie ( zgodne z naszą oceną semestru).


Ankieta po zakończeniu studiów (rozdawana)

To ankieta rozdawana - czyli wypełniana na otrzymanym arkuszu. Ankietyzacja odbyba się już po obronie pracy/egzaminie końcowym/zakończeniu studiów.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 31 grudnia 2020, 10:55