Konto studenta

Informacje ogólne

Konto studenta jest ważne w okresie studiów i nie jest likwidowane po ich zakończeniu, tak więc niektóre usługi internetowe WSEPiNM są dostępne również po otrzymaniu dyplomu.

Zakładanie konta

Konto zakładamy na stronie https://euczelnia.wseip.edu.pl/konto/nowe
Aby wygenerować konto należy posiadać konto e-mail, podać numer albumu oraz PESEL. Po wygenerowaniu hasła system przysyła je na podany e-mail.
Zmiana hasła jest wymagana co 30 dni.

W razie problemów z kontem prosimy o kontakt osobisty z pracownikami dziekanatu WSEPiNM.

Odzyskiwanie hasła

Hasło można odzyskać na stronie https://euczelnia.wseip.edu.pl/konto/odzyskajhaslonaemail

Po wypełnieniu formularza system przyśle nowe hasło na email. Email może przyjść z opóźnieniem. Prosimy sprawdzić też folder SPAM.

Jeżeli student zmienił email i nie jest możliwe odzyskanie hasła można regenerować konto na stronie:  https://euczelnia.wseip.edu.pl/konto/odzyskaj

Wykorzystanie konta

Konto studenta umożliwia dostęp do:

  1. systemu informacji euczelnia https://euczelnia.wseip.edu.pl
  2. G-sutie - usługi Google dla domeny g.wseip.edu.pl
  3. Microsoft Office 365 - usługi Microsoft dla edukacji - https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office
  4. Sieci internet przez wifi w ramach porozumienia eduroam
  5. Serwisu elearningu WSEPiNM: e.wseip.edu.pl

Problemy z kontem

W razie problemów z kontem prosimy o kontakt z dziekanatem WSEPiNM.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 kwietnia 2020, 16:56 PM