Aby przesłać plik z pracą dyplomową należy zalogować się na stronie euczelnia.wseip.edu.pl.  (euczelnia.lipinski.edu.pl*)

Następnie klikamy menu  „Student” i wybieramy pozycję „Dyplom” -> Prześlij pracę dyplomowąWpisujemy tytuł pracy, a przy pomocy przycisku „Przeglądaj” wybieramy plik znajdujący się na komputerze. Wybieramy „Prześlij pracę dyplomową”.

UWAGA!!! System przyjmuje tylko i wyłącznie pliki w formacie PDF.Gotowe!

Teraz można udać się na Uczelnię i złożyć komplet dokumentów w dziekanacie.


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 listopada 2022, 15:26