Filmy instruktażowe  z wyjaśnieniem jak składać stypendia znajdują się powyżej w kursie pod adresem: https://e.wseip.edu.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=22260#

Procedura złożenia wniosku o stypendium socjalne.

1. Logujemy się na stronie euczelnia.wseip.edu.pl

2. Z menu "student" wybieramy "Wniosek o stypendium"

3. Dodajemy nowy wniosek:

4. Uzupełniamy dane do wniosku. Pamiętamy aby wybrać odpowiedni parametr "Stypendium". W przypadku stypendium socjalnego będzie to "Socjalnie rok akademicki", czyli np. Socjalne 2020/2021

Prz

Po uzupełnieniu formularza klikamy "zapisz i przejdź dalej"

Przy każdej zmianie danych we winsoku zmienia się data złożenia wniosku.


5. Uzupełniamy oświadczenia.

Podajemy liczbę członków rodziny wliczając samego siebie.

W przypadku kiedy chcemy aby stypendium wpływało na konto bankowe zaznaczamy odpowiednie pole wyboru (chceckbox) i uzupełniamy nr konta bankowego.

\

Zapisujemy oświadczenie.

6. Dodajemy samego siebie jako członka rodziny. (Stopień pokrewieństwa: Student)


Zapisujemy zmiany.

7. Przyciskiem "Dodaj członka rodziny" dodajemy dane kolejnych osób wchodzących w skład "rodziny" w rozumieniu przepisów stypendialnych.

Formularz członka rodziny:


8. Po dodaniu wszystkich członków rodziny każdej osobie dodajmy źródła dochodów.

Po kliknięciu przycisku "Dodaj źródło dochodu" uzupełniamy formularz:

Po wybraniu "Typ źródła dochodu" i zapisaniu formularza system podpowie jaki dokumenty należy przygotować. Po zeskanowaniu do PDF dokumentów należy je przesłać przez "Dodaj plik"

Pliki po przesłaniu otrzymują losową nazwę.


9. W podobny sposób przesyłamy oświadczania dotyczące sytuacji materialnej członka rodziny.

Zestaw oświadczeń publikowany jest na stronie: https://www.wseip.edu.pl/studia/stypendia.html

10. Przechodzenie między kolejnymi ekranami systemu zapewnia menu typu "bredcrams":

11. Jeżeli dodano wszystkich członków rodziny oraz uzupełniono źródła dochodów i oświadczenia można przejść do podsumowania wniosku


W tym celu klikamy:

Jeżeli na stronie podsumowania nad przyciskiem "Prześlij wniosek do uczelni" występują komunikaty błędów, należny poprawić wniosek, np. dodać członków rodziny, źródła dochodów itp.

Jeżeli wniosek jest wstępnie poprawny nie pokazuję się komunikaty błędów przycisk przesyłania jest aktywny. Możemy przesłać wniosek do uczelni. Przesłane wnioski zobaczy pracownik uczelni i ustawi odpowiedni "stan" wniosku.

Po przesłaniu stan wniosku zmienia się z "w trakcie składania" na "Złożony". Wniosek może mieć też stany:

"Przyjęty" - oznacza, że pracownik przyjmuje wniosek on-line jako prawidłowo uzupełniony. W tym przypadku możemy udać się do uczelni z oryginałami wszystkich dokumentów oraz wydrukowanym PDF wniosku. Wydruk PDF możliwy jest z "podsumowani wniosku"

"Odrzucony" - oznacza, że nie kwalifikujemy się do przyznania stypendium.

Stan winsoku widzimy na liście wniosków


12. Do winsoku pracownik uczelni może dodać "komentarz". Aby zobaczyć komentarz przechodzimy do danego wniosku

Pod wnioskiem mamy komentarze. Możemy dodać nowy komentarz.

Komentarze służą do wymiany wiadomości między studentem a uczelnią dotyczących danego wniosku stypendialnego.Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 lipca 2020, 08:32