Podstawy systemu e-learningowego

Kliknij link https://youtu.be/9CVCmFKow7k aby otworzyć zasób.