Gdzie zacząć?

Aby używać systemu euczelnia należy zapisać się na studia WSEPiNM. Euczelnia to oprogramowanie w w postaci strony internetowej. Adres www: euczelnia.wseip.edu.pl.

Wymagania techniczne

System euczelnia wymaga przeglądarki z obsługą HTML 5 i AJAX. Praktycznie każda nowoczesna przeglądarka internetowa spełnia wymogi systemu euczelnia. Strona dostosowana jest do wyświetlania na komputerze desktop/laptop  jak i na urządzeniach przenośnych.

Nazwa użytkownika i hasło

Nazwa użytkownika dla studentów oraz słuchaczy to numer albumu. Numer albumu uzyskujemy podczas rekrutacji. Numer albumu jest jednocześnie numerem umowy i numerem legitymacji.

Hasło generujemy na stronie https://euczelnia.wseip.edu.pl/konto/nowe.html
Aby wygenerować hasło należy posiadać konto e-mail.
Hasło po wygenerowaniu system przysyła na podany e-mail.
Zmiana hasła jest wymagana co 30 dni (ustawa o ochronie danych osobowych).

W razie problemów odzyskanie hasła odbywa się automatycznie zgodnie z opisem na stronie:

Funkcjonalności euczelnia w podziale na menu

Bez zalogowania można mieć dostęp tylko do planów zajęć toków.

Po zalogowaniu możemy korzystać z wszystkich funkcjonalności nieprzewidziany dla studenta.

Microsoft

Generowanie konta Microsoft w domenie @lipinski.edu.pl.
Informacje i funkcjonalności związane z kontem Microsoft @lipinski.edu.pl

Home

Widzimy:

  • ogłoszenia wysyłane przez pracowników uczelni (dziekanat/kwestura/recepcja)
  • ostatnio zalogowani - pokazuje ile teraz pracuje studentów

Forum

Dyskusja, w której mogą dodawać posty: studenci, słuchacze, wykładowcy, pracownicy administracyjni.

Znajomi

Tutaj możemy dodawać swoich znajomych oraz uczestniczyć w różnych uczelnianych czatach tematycznych.

Zajęcia

Moje zajęcia

Przegląd zajęć studenta. Możliwe jest ograniczenie dat zajęć, uzyskanie wersji do wydruku oraz pobranie URL do kalendarza

Dzięki URL do kalendarza możliwe jest zintegrowanie kalendarzy typu MS Outlook czy Google z systemem euczelnia (format iCalendar).

Plany zajęć kierunków

Plany zajęć toków studenta. Filtr semestr ustawiony jest domyślnie na aktualny semestr.

Plany zajęć ANS

Plany zajęć wszystkich kierunków.

Dyplom

Dane do dyplomu

Tu widzimy jakie dane będę wpisane do dyplomu. W razie niezgodności tych danych należy zgłosić to pracownikowi dziekanatu.

Prześlij pracę dyplomową

W tym miejscu przesyłamy prace dyplomową do uczelni a dalej przekazywana ona jest do ORPD. Szczegóły opisane są w temacie 4

Kartoteka

Portfolio

Wypełnione portfolio pokazywane jest na liście osób poszukujących pracy na stronie Biura  Karier WSEPiNM: kariera.wseip.edu.pl

Elektroniczny indeks studenta

EIS daje możliwość wydrukowania dokumentu z przebiegu studiów. Do prawidłowego utworzenie EIS potrzebne jest zdjęcie w postaci elektronicznej  (np. jpg) w formie określonej na stronie: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Podania

Zawiera listę przesłanych podań, odpowiedzi i komentarze. O zmianach i wymaganych akcjach dotyczących podanie student informowany jest e-mailem.

Oceny

Indeks ocen.

Wykładowcy

Tu można wyszukać terminy zajęć oraz sale z danymi wykładowcami, a także ustalone terminy dodatkowe- egzaminy, zaliczenia, konsultacje itp.

Aby wysłać pytanie do wykładowcy (kontakt z wykładowcą) należy:

    1. Wyszukać zajęć wykładowcy
    2. Nacisnąć przycisk "Wyślij nową wiadomość do wykładowcy"
Finanse

Przegląd opłat czesnego. Dane o wpłatach pojawią się po zaksięgowaniu przez kwesturę ( opóźnienie)

Stypendia

Przyznane stypendia - wnioski stypendialne.
Wypłaty stypendium z określeniem typu wypłaty: C - stypendium na czesne, B - przelew na konto bankowe.

Grupy

Student zapisywany jest na semestr do grup. Na podstawie tych zapisów pokazywane są zajęcia w zakładce Moje zajęcia. W razie złych planów zajęć z zakładce Moje zajęcia należy upewnić się czy jesteśmy zapisani do odpowiednich grup.

Ankiety

Wypełnianie ankiet oceny uczelni - raz na semestr, po zaliczeniu semestru.

Menu "Imię Nazwisko"

Wiadomości

Nowe wiadomości oraz archiwum korespondencji.

Moje konto

Ustawiamy wartości dotyczące naszego konta euczelnia, w tym email prywatny - do korespondencji.

Tu też mamy podany login do konta Google dla domeny Uczelni: g.wseip.edu.pl

Ustawienia dotyczące widoczności zdjęcia studenta w protokole ocen oraz w "ostatnio zalogowani"

Kierunki studiów

Tu możemy przełączać kartotekę na wszystkie kierunki studiów które studiujemy lub już ukończone.

Jeżeli np. ukończyliśmy studia licencjackie i zapisani jesteśmy na studia II stopnia nie zakładamy nowego konta. W takim przypadku logujemy się jak dotychczas i zmieniamy kierunek (przycisk "wybierz"). W ten sposób system zacznie pokazywać nam dane studiów II stopnia. Uwaga: składając podanie występujesz jako student takiego toku jaki jest tu wybrany!.

Zmień hasło

Tu możemy zmienić hasło.

Wyloguj

Ważne aby po skończeniu pracy wylogować się z systemu!

Wysyłanie e-maili przez system euczelnia.wseip.edu.pl

 Użytkownicy dodając ogłoszenia, wpisy, pytania za pomocą systemu euczelnia powodują wysłanie e-maila do zainteresowanych. E-mail wysyła się automatycznie z kont: ro_reply2@g.wseip.edu.pl lun www1@g.wseip.edu.pl. Maile te nie są adresami automatu a nie wykładowców / studentów / pracowników ANS. W związku z tym odpowiadania na maile nie skutkuje powiadomieniem żadnej osoby! Nie należy więc odpowiadać na e-maile wysyłane z systemu euczelnia.


Autor oprogramowanie euczelnia:

Marcin Misiak - główny informatyk ANS
41 3669339
marcin.misiak@lipinski.edu.pl
pok. 111

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 listopada 2022, 15:26